Digalego - Dicionario de Galego

Repertorio de formas incorrectas pola letra "c"

Na columna da esquerda preséntase unha serie de voces non admitidas en galego (castelanismos, estranxeirismos, vulgarismos, hiperenxebrismos etc.), que remiten á súa forma correcta (indicada na columna dereita en cor azul) segundo a entrada que se recolle no Dicionario (ex.: anfitriona Frecha anfitrión, anfitrioa; buxana Frecha buxán –xá)


cabestrilloFrecha estribeira
cabildoFrecha cabido
cabillaFrecha 1cavilla
cabofaFrecha cagofo
caborcoFrecha cavorco
cachifoFrecha cacifo
cachifroFrecha cacifo
cachoeiroFrecha 3cacheiro-ra
cachondoFrecha 3cacheiro-ra
cadaseu -súaFrecha cadanseu-súa
caiada (para apoiarse)Frecha caxata
caírFrecha caer
caladeiroFrecha caladoiro
calamarFrecha lura
calaveiraFrecha caveira
calificableFrecha cualificable
calificaciónFrecha cualificación
calificado -daFrecha cualificado-da
calificador -raFrecha cualificador-ra
calificarFrecha cualificar
calificativo -vaFrecha cualificativo-va
calofríoFrecha calafrío
calqueiraFrecha calquera
camillaFrecha padiola
camilleiro -raFrecha padioleiro-ra
campanillaFrecha campaíña
campeón -naFrecha campión, campioa
campeonatoFrecha campionato
cañaFrecha augardente
canadiñaFrecha 1quenlla
canaletaFrecha 1quenlla
canalónFrecha canlón
candadoFrecha cadeado
candiónFrecha candeón
cangrenaFrecha gangrena
canillaFrecha 1canela
cañónFrecha canón
cañonazoFrecha canonazo
cañonearFrecha canonear
cañoneiro -raFrecha canoneiro-ra
cañoneoFrecha canoneo
cañotoFrecha canoto
canutoFrecha canudo
capitanaFrecha capitán-tá
carbuncoFrecha carbuncho
carcomaFrecha caruncho, couza
careoFrecha acareo
carepaFrecha carapa, paraza
carreteraFrecha estrada
carrozaríaFrecha carrocería
cartílagoFrecha cartilaxe
casoupaFrecha casopa
catalanaFrecha catalán-lá
cen (da cabeza)Frecha 1sen
centinelaFrecha sentinela
cerceloFrecha sarcelo
cerillaFrecha misto
cerítido -daFrecha ceritíido-da
cerneFrecha cerna
cerrolloFrecha ferrollo
chambricoFrecha chambaril
champánFrecha champaña
chaparrónFrecha ballón
chapeoFrecha chapeu
che (letra)Frecha cehache
chelínFrecha xilin
chicleFrecha gomademascar
chilabaFrecha xilaba
chimeneaFrecha cheminea
chomboFrecha 1chumbo
churumeFrecha chorume
ciarFrecha 2cear
cibelaFrecha fibela
cíclopeFrecha ciclope
cigarrilloFrecha cigarro
cimborrioFrecha ciborio
cincelFrecha cicel
cinxaFrecha cinsa
cipaioFrecha sipaio
cipelaFrecha erisipela
cirineo -aFrecha cireneo-a
cirrípideFrecha cirrípede
cisteFrecha quiste
cizañaFrecha discordia/xoio
coallarFrecha callar
cobardeFrecha covarde
cobardíaFrecha covardía
cochinadaFrecha cochada
cochinilloFrecha leitón
cochino -naFrecha 3cocho-cha
cocodriloFrecha crocodilo
cofrade -daFrecha confrade-da
cofradíaFrecha confraría
cogoteFrecha cocote
coiñarFrecha cuiñar
coincarFrecha cuincar
colcheteFrecha corchete
coletazoFrecha rabexada
coletillaFrecha apostila/engadido
colillaFrecha cabicha
collarínFrecha colariño
columpioFrecha randeeira
comulgarFrecha comungar
comuniónFrecha comuñón
concebirFrecha concibir
concursiónFrecha concusión
concursionario -riaFrecha concusionario-ria
conducciónFrecha condución
conductaFrecha conduta
conductanciaFrecha condutancia
conductibilidadeFrecha condutibilidade
conductibleFrecha condutible
conductismoFrecha condutismo
conductistaFrecha condutista
conductividadeFrecha condutividade
conductivo -vaFrecha condutivo-va
conductoFrecha conduto
conductor -raFrecha condutor-ra
confiteFrecha confeito
conflictividadeFrecha conflitividade
conflictivo -vaFrecha conflitivo-va
conflictoFrecha conflito
conquererFrecha conquistar
constricciónFrecha constrición
constrictivo -vaFrecha constritivo-va
constrictorFrecha constritor-ra
construcciónFrecha construción
constructivismoFrecha construtivismo
constructivo -vaFrecha construtivo-va
constructor -raFrecha construtor-ra
contado, deFrecha decontado
contino, deFrecha decontino
contradicciónFrecha contradición
contradictor -raFrecha contraditor-ra
contradictorio -riaFrecha contraditorio-ria
contraseñaFrecha contrasinal
conxaFrecha coxa
coproducciónFrecha coprodución
coquetaríaFrecha coquetería
corbataFrecha gravata
corbetaFrecha corveta
corchoFrecha cortiza
corondolloFrecha colondrollo
corradaFrecha currada
corralFrecha curral
corresponsalFrecha correspondente
corutoFrecha curuto
coruxaFrecha curuxa
costarFrecha custar
cote, deFrecha decote
cotío, aFrecha acotío
cotío, deFrecha decotío
crestaFrecha crista
cretacioFrecha cretáceo
croquisFrecha esbozo
cru (enfermidade)Frecha crup
cruceFrecha cruzamento
cu (letra)Frecha 3que
cuadernaFrecha caderna
cuádrupleFrecha cuádruplo-pla
cuallarFrecha callar
cuañoFrecha caño, coaño
cuantíaFrecha contía
cuartanaFrecha cuartá
cuasidelictoFrecha cuasidelito
cuatr(i/o)-Frecha cuadr(i/o)-
cubileteFrecha gobelete
cuchiloFrecha coitelo
cucuruchoFrecha cornete
culeiroFrecha 1coleiro
cupoFrecha 3cota
curdo -doFrecha kurdo-da
curricán -naFrecha corricán-na
cutrillónFrecha cotellón
cutuluvíaFrecha cotovía
cuxilloFrecha coxillo