Digalego - Dicionario de Galego

Repertorio de formas incorrectas pola letra "b"

Na columna da esquerda preséntase unha serie de voces non admitidas en galego (castelanismos, estranxeirismos, vulgarismos, hiperenxebrismos etc.), que remiten á súa forma correcta (indicada na columna dereita en cor azul) segundo a entrada que se recolle no Dicionario (ex.: anfitriona Frecha anfitrión, anfitrioa; buxana Frecha buxán –xá)


bacaladillaFrecha 3lirio
bacalaoFrecha bacallau
bacallaoFrecha bacallau
bacarráFrecha 1bacará
bacheFrecha fochanca/crise
badexoFrecha abadexo
bagdalíFrecha bagdadí
baínzoFrecha 1maínzo
bairaFrecha vaira
baixosaxonaFrecha baixosaxón, baixosaxoa
bandolinaFrecha mandolina
baravento, aFrecha balavento, a
barciaFrecha varcia
bareixaFrecha vareixa
bargaFrecha varga
bargadoFrecha vargado
bargoFrecha vargo
barnizFrecha verniz
barnizarFrecha vernizar
barragán (persoa)Frecha barregán-gá
barrendeiro -raFrecha varredor-ra
barrerFrecha varrer
barudo -daFrecha varudo-da
bascaFrecha vasca
bascalloFrecha vascallo
basco -caFrecha vasco-ca
basculloFrecha vascullo
basoiraFrecha vasoira
basquiñaFrecha vasquiña
bataladaFrecha badalada
bataríaFrecha batería
bébodaFrecha bébeda
beca (estudos)Frecha 1bolsa(estudos)
becado -daFrecha bolseiro-ra
belorizoFrecha velorizo
benedictino -naFrecha beneditino-na
benquerenciaFrecha benquerenza
beoFrecha 1veo, vío
berbiquíFrecha berbequí
bereberFrecha bérber
bergallán -naFrecha vergallán-na
bermudiano -naFrecha bermudano-na
bérragoFrecha vérrago
berroalloFrecha verroallo
berroeiraFrecha verroeira
berrón (porco)Frecha verrón
berzaFrecha verza
besgo -gaFrecha vesgo-ga
beta (mineral)Frecha veta
betilloFrecha vetillo
billóFrecha bulló
bíoFrecha vío, 1veo
biturónFrecha viturón
bodaFrecha voda
boga (con remos)Frecha voga
bogarFrecha vogar
boíñaFrecha voíña
boitirónFrecha voitirón
bolcheviqueFrecha bolxevique
bolchevismoFrecha bolxevismo
bolo (xogo)Frecha birlo
borcalladas, ásFrecha vorcalladas, ás
bordeFrecha bordo
bormoFrecha mormo
borno -naFrecha morno-na
borroalloFrecha verroallo
borrón (porco)Frecha verrón
bosquimanaFrecha bosquimán-má
botiquínFrecha caixadeurxencias
botón (polea)Frecha motón
boullaFrecha broulla
brea (camiño)Frecha verea
breixaFrecha freixa
breloFrecha varelo
bretonaFrecha bretón, bretoa
brevaFrecha bévera
briónFrecha vío, 1veo
broaFrecha boroa
brocarFrecha envorcar
bróchegaFrecha 1bocha, bóchega
bronquioloFrecha bronquíolo
brooFrecha bruño
bruño (froito)Frecha abruño
brúxulaFrecha compás
bucearFrecha mergullar
bucio -cia (murcho)Frecha mucio-cia
buitreFrecha voitre
bullarFrecha debullar
bulmeiroFrecha brumeiro
bultoFrecha vulto
búmeranFrecha búmerang
burdelFrecha bordel
burmeiroFrecha brumeiro
bursátilFrecha bolsista
burulloFrecha vurullo
buxanaFrecha buxán-xá
buzo -zaFrecha mergullador-ra
buzónFrecha caixadocorreo