Digalego - Dicionario de Galego

Repertorio de formas incorrectas pola letra "a"

Na columna da esquerda preséntase unha serie de voces non admitidas en galego (castelanismos, estranxeirismos, vulgarismos, hiperenxebrismos etc.), que remiten á súa forma correcta (indicada na columna dereita en cor azul) segundo a entrada que se recolle no Dicionario (ex.: anfitriona Frecha anfitrión, anfitrioa; buxana Frecha buxán –xá)


aballoar (vello)Frecha avelloar
abducciónFrecha abdución
abductor -raFrecha abdutor-ra
abedueiraFrecha bidueiro
abezarFrecha avezar
abogacíaFrecha avogacía
abogado -daFrecha avogado-da
ábregoFrecha ávrego
acabaloFrecha cabalo, a
acebroFrecha acivro
aceitunaFrecha oliva
aceraFrecha beirarrúa
achádegoFrecha achado-da
achicoriaFrecha chicoria
acobardado -daFrecha acovardado-da
acobardamentoFrecha acovardamento
acobardarFrecha acovardar
acoplarFrecha axustar
acreedor -raFrecha acredor-ra
acueductoFrecha acueduto
adoquínFrecha lastra
adoquinarFrecha 2lastrar
aducciónFrecha adución
aductor -raFrecha adutor-ra
afganaFrecha afgán-gá
afialápicesFrecha afialapis
aflicciónFrecha aflición
aflictivo -vaFrecha aflitivo-va
aflicto -taFrecha aflito-ta
afoscarFrecha afuscar
agulletasFrecha maniota
airado -da (de ira)Frecha irado-da
alambradaFrecha aramado-da
alambrarFrecha aramar
alambreFrecha arame
alazanaFrecha alazán-zá
albañilFrecha albanel
albugoFrecha albuxe
aleaciónFrecha aliaxe
alearFrecha aliar
alegatoFrecha alegación
aleiro (dun tellado)Frecha beirado
almeiro -raFrecha armeiro-ra
almíbarFrecha xarope
almidónFrecha amidón
almidonarFrecha amidonar
almorávideFrecha almorábide
alomenosFrecha menos, polo
alquitránFrecha alcatrán
alquitranarFrecha alcatranar
altavozFrecha altofalante
amistarFrecha amigar
amistoso -saFrecha amigable, amigábel
ampurdanés -saFrecha empordanés-sa
andamioFrecha 1estada
andénFrecha plataforma
anduriñaFrecha andoriña
anexo (de ano)Frecha anello
anfitrionaFrecha anfitrión, anfitrioa
anglosaxonaFrecha anglosaxón, anglosaxoa
anicrarFrecha anicar
anodino -naFrecha anódino-na
anqueFrecha aíndaque
antidiluviano -naFrecha antediluviano-na
antidópingFrecha antidopaxe
antifazFrecha anteface
antoxarFrecha antollar
antoxoFrecha antollo
aparcelamentoFrecha parcelamento
aparcelarFrecha parcelar
aparte (separado)Frecha parte, á
aplastarFrecha esmagar
apretarFrecha apertar
apromoFrecha seguridade, decisión
aqueloFrecha aquilo
arbotanteFrecha arcobotante
arcénFrecha beiravía
archi-Frecha arqui-
armoníaFrecha harmonía
arpíaFrecha harpía
arrabaldoFrecha arrabalde
arregalarFrecha regalar
arriano -naFrecha ariano-na
arrinconarFrecha acantoar
arrousarFrecha rousar
arrumbarFrecha arrombar
arzobispadoFrecha arcebispado
arzobispoFrecha arcebispo
asénFrecha 2sen
asequibleFrecha accesible/alcanzable
asinaturaFrecha sinatura
asoprarFrecha soprar
asosegarFrecha sosegar
aspaventoFrecha espavento
astaFrecha hasta
astatoFrecha ástato
asteleiroFrecha estaleiro
astilFrecha hastil
astrictivo -vaFrecha adstritivo-va
astrinxenciaFrecha adstrinxencia
astrinxenteFrecha adstrinxente
astrinxirFrecha adstrinxir
atagallidoFrecha alarido
atalarFrecha entalar
atallaridoFrecha alarido
atarraxaFrecha tarraxa
atarraxarFrecha tarraxar
atemperarFrecha temperar
atentar (de tentación)Frecha tentar
atollarFrecha atrollar
atolónFrecha atol
atuar (atascar)Frecha atoar
aturdirFrecha atordar
aurelaFrecha orela, ourela
autoinducciónFrecha autoindución
autopistaFrecha autoestrada
autoservicioFrecha autoservizo
avantaxeFrecha vantaxe
avantaxoso -saFrecha vantaxoso-sa
aveláFrecha abelá
averíaFrecha avaría
averiarFrecha avariar
avesullarFrecha abesullar
avesullón -naFrecha abesullón-na
avoitreFrecha voitre
axuntamento (municipio)Frecha concello
azaballarFrecha azafallar
azarapallarFrecha zarapallar
azucarilloFrecha terrón