Digalego - Dicionario de Galego

Créditos

Copyright de Ir Indo Edicións, S.L. ano 2004 (1ª edición) http://www.irindo.com

Copyright da Xunta de Galicia, ano 2013

http://www.xunta.es

Depósito Legal: VG-528-2004