Digalego - Dicionario de Galego

Abreviaturas do dicionario [E-H]

A B-D E-H I-N O-P Q-Z
ecles. eclesiástico
ECOL. ecoloxía
ECON. economía
edit. editorial
EDUC. educación
EMPR. empresa, empresarial
ENTOM. entomoloxía
ENX. enxeñería
EPIG. epigrafía
ESC. artes escénicas
ESCR. escritura
ESCULT. escultura
eslav. eslavismo
ESOT. esoterismo
esp. especialmente
ESPECT. espectáculos
estim. estimación
ESTRATIG. estratigrafía
ETN. etnografía e etnoloxía
euf. eufemismo
éusc. éuscaro
Ex. exemplo
f. feminino
fam. familiar
Fam. familia (Bioloxía)
fig. figurado
FILAT. filatelia
FILOL. filoloxía
FILOS. filosofía
FÍS. física
FISIOL. fisioloxía
fr. francés
Fr. frei
FRAS. frases feitas, locucións, etc..
FUNGO. fungo
galic. galicismo
GAN. gandería
gr. grego
GRÁF. artes gráficas
h. habitantes
hebr. hebreo
HERÁLD. heráldica
hiperb. hiperbólico
hipoc. hipocorístico
HIST. historia
HISTORIOG. historiografía
hung. hungarés