vestiario

vestiarios [port:vestiário; cast: vestuario; ingl: clothes, dressing room] 1 Conxunto de pezas de vestir que teñen unha ou diversas persoas, especialmente os actores. s m Conxunto de pezas de vestir que teñen unha ou diversas persoas, especialmente os actores. 2 Lugar que se destina a gardar as pezas de roupa nun lugar público. s m Lugar que se destina a gardar as pezas de roupa nun lugar público. 3 Lugar para cambiarse de roupa en determinados recintos. s m Lugar para cambiarse de roupa en determinados recintos.