picaxuncos

picaxuncoses [port: fuinha dos juncos; cast: buitrón; ingl:fan-tailed warbler Cisticola juncidis s m ANIMAL/ORNIT Ave, da familia dos sílvidos, coa parte superior parda con raias máis claras e a inferior branca e cola arredondada que habita preto da auga e se alimenta de pequenos invertebrados e sementes.