Digalego - Dicionario de Galego

  becacina

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  

   1 f ANIMAL/ORNIT Ave da familia dos escolopácidos, robusta, de peteiro longo e recto, e plumaxe críptica. que vive tanto en medios húmidos costeiros como en turbeiras de montañas.

   2 becacina cabra ANIMAL Becacina que habita en humidais de auga doce ou salobre con abundante cobertura herbácea.

   3 becacina grande ANIMAL Becacina que aniña no N e L de Europa.

   4 becacina pequena ANIMAL Becacina que aniña no N de Europa e Asia.
CFR: arcea
Barra colores