Digalego - Dicionario de Galego

  ban

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  

   1 m HIST Gobernador con atribucións civís e militares dos territorios en que foi dividido o Reino de Croacia.

   2 m HIST/DER Gobernador dun distrito fronteirizo, o banato, entre os húngaros e os eslavos da zona meridional.
Barra colores