Digalego - Dicionario de Galego

  trencha

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< celt *trenco?
s f Ferramenta formada por un mango e unha folla plana de metal afiada no extremo que usa o carpinteiro para desbastar a madeira.
SIN: bedano, formón, trincha
Barra colores