Digalego - Dicionario de Galego

  neon

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< gr νέος ‘novo‘
Portugués port: néon Castelán cast: neón Alemán ingl: neon Chino chin: " 霓虹灯"


s m QUÍM Elemento gasoso, incoloro, inodoro e inerte, que pertence ao grupo 0 (ou VIII A) da táboa periódica, de número atómico 10 e peso atómico 20,1797.
Barra colores