Digalego - Dicionario de Galego

  mexericar

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< mexer
Escoitar a palabra polos altofalantes port: mexericar Escoitar a palabra polos altofalantes cast: lloriquear, melindrear

   1 v i Contar a alguén un segredo co fin de comprometelo.

   2 v i Mostrar afectación excesiva por alguén.

   3 v i Esaxerar as cortesías con alguén.

   4 v i Chorar frecuentemente sen motivo e sen moita forza.

SIN: choromicar

Conxugar verbo mexericar
Barra colores