Digalego - Dicionario de Galego

  mexer

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< lat miscĕre
Escoitar a palabra polos altofalantes port: mexer Escoitar a palabra polos altofalantes cast: revolver, mecer Alemán alem: wiegen, schaukeln, umrühren, umwälzen, verrühren, aufwühlen, quirlen

   1 v t Dar voltas a unha cousa, especialmente para mesturala con outra.

   2 v t Axitar un líquido dentro dunha vasilla.

   3 v t Cambiar unha cousa dun lado para outro alterando a súa orde.

   4 v i Introducir as mans nalgunha cousa producindo algunha alteración.

   5 v pron Moverse continuamente dun lado para outro.

SIN: remexer, remover, revolver, fedellar, remexer

Conxugar verbo mexer
Barra colores