Digalego - Dicionario de Galego

  magnetostrición

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
s f FÍS Deformación elástica que sofren as substancias magnéticas ao ser sometidas á acción dun campo magnético.
Barra colores