Digalego - Dicionario de Galego

  ferredoxina

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
Portugués port: ferredoxina Castelán cast: ferredoxina/ferrodoxina Alemán ingl: ferrodoxin


s f BIOQ Proteína complexa que contén ferro unido a xofre e que actúa como molécula transportadora de electróns.
Barra colores