Digalego - Dicionario de Galego

  duiker

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< neerl duikerbok
Portugués port: duiker Castelán cast: duiker Alemán ingl: duiker, duikerbok Francés fran: Céphalophe, duikerbok Chino chin: " duiker , duikerbok"


s m ANIMAL Mamífero artilodáctilo do xénero Cephalophus, que presenta diferentes tamaños, dependendo da especie, e os cornos, comúns nos dous sexos, atópanse ocultos por unha crista de pelos longos a xeito de coroa. Son animais nocturnos que se alimentan de pasto e froitos e, ocasionalmente, poden comer tamén pequenos animais.
Barra colores